O meni

O meni

Ja sam Lidija Pavlik, mag.rehab.educ.

Psihoterapeut sam u edukaciji, u procesu pripreme za certifikaciju. Radim s djecom i odraslima na podizanju kvalitete života, ublažavanju poteškoća, nošenju s neugodnim emocijama, ostvarivanju značajnih odnosa s drugima.

Kako bih svojim klijentima osigurala kvalitetu rada u stalnoj sam superviziji (konzultacije sa iskusnijim terapeutima).

O meni-min

Pružam podršku u otkrivanju individualnih potencijala.

Temelji mog profesionalnog razvoja kreću na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Kao stručnjak edukacijski rehabilitator zadnjih deset godina pružam podršku osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama. Vrijednost koju sam pronašla kroz taj rad bila je cijeniti male korake u postizanju velikih ciljeva. Naučila sam važnost različitih perspektiva i usmjeravanja na snage unutar nas i naše okoline.

Klijenti mi se obraćaju kad imaju potrebu:

  • za prepoznavanjem odstupanja u razvoju (kašnjenje u razvoju, vještine koje ne odgovaraju dobi, teškoće učenja, nezrele socio-emocionalne reakcije)
  • trebaju podršku u učenju
  • osmišljavanja strategija za optimalno funkcioniranje u okolini,
  • određivanjem primjerene razine podrške u odgoju i obrazovanju
  • ali i suočavanjem sa posebnostima svakodnevice osoba s invaliditetom koji stavljaju poseban teret na njihovo mentalno zdravlje i opću psihološku dobrobit.

Klijentima nudim sveobuhvatni pogled na ono što zajedno možemo učiniti za njihovu kvalitetu života.

Moje iskustvo naučilo me da su vještine uspješne komunikacije, postavljanja granica, rješavanja sukoba, postizanja osobnih ciljeva i promjene, ono što najviše pogađa ljude koje susrećem. Zbog toga sam odlučila završiti četverogodišnju edukaciju za psihoterapeuta – po principima transakcijske analize uz primjenu terapije igrom, u Centru Proventus.

Kroz psihoterapiju pružam podršku na putu autentičnog življenja.

Psihoterapijski rad me naučio da osluškujem svoje emocije kao putokaze svog tijela prema zdravijem odnosu spram sebe i drugih. To mi je omogućilo dublje razvijati vlastitu empatiju, odbaciti štetna uvjerenja koja su me kočila privatno i profesionalno. Voljela bih ljudima približiti koristi psihoterapijskog rada za svakodnevni život.

Klijenti mi se javljaju kada:

  • žele olakšati simptome anksioznosti, depresije i drugih poremećaja raspoloženja
  • kada žele dublje razumjeti vlastite i tuđe emocije i ponašanje
  • kada žele povećati samopouzdanje i izgraditi pozitivan stav prema sebi
  • kada im je potrebna podrška sa prilagodbom na životne promjene
Info

Rad s odraslima i adolescentima 60 min 50 eura.

Obiteljski rad i rad s djecom 60 min 50 eura.

Kontakt

Broj mobitela i what's app: +385 97 623 0016

E pošta: rudniksrece@gmail.com

Gdje se nalazimo

Velika Gorica, Andrije Kačića Miošića 60

Prvi kat lijevo

2024 Sva prava pridržana. Pravila korištenja internetske stranice i politika privatnosti.